ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Хоспитализация

_________________________________________________________________________________________________

 

Планов прием:

При желание да постъпите в нашата клиника Вие се нуждаете от следните документи:

---- - Документ № 7 за хоспитализация – важи 30 дни от датата на издаване;

---- - Налична медицинска документация от предходни хоспитализации и проведени медицински изследвания;

Възможно е представяне на документация с резултати от следните изследвания (важат 7 дни от датата на извършване):

---- - Електрокардиограма;

---- - Рентгеново изследване на бял дроб и сърце;

---- - Минимален пакет изследвания:

    --______-- - Пълна кръвна картина;

    --______-- - Биохимично изследване на кръвта;

    --______-- - Йонограма.

След консултация с наш специалист ще бъдете поканен да посетите приемен кабинет на Втора хирургия в определен ден и час.

Приемен кабинет се намира в близост до Спешен кабинет на Александровска болница ( I етаж, кабинет N 4).

Телефон за връзка: 9230 378

_________________________________________________________________________________________________

Спешен прием:

При прием на спешно болен посетете спешен център на Александровска болница. Там ще бъдете консултирани от хирург при необходимост и при наличие на показания – хоспитализиран.

Забележка: Първа и Втора хирургични клиники се редуват през ден по осигуряване на спешност.

Телефон за връзка: 9230 389

_________________________________________________________________________________________________

Начало^^