ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Информация за пациента

Тук ще намерите описания на заболявания и начините за тяхното лечение при нас

 

Заболявания на стомаха

 • _ __- рак на стомаха
 • _ __- гастро-интестинални стромални тумори (ГИСТ)
 • _ __- доброкачествени заболявания на стомаха
 • _ __- Язва на стомаха и дванадесетопръстника
 • _ __- Пилорна стеноза
 • _ __- Гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)

Заболявания на тънките черва

 • _ __- Тумори на тънките черва
 • _ __- Мекелови дивертикули
 • _ __- Ендокриннитумори

Заболявания на дебелото черво

 • _ __- Рак на дебелото черво
 • _ __- Доброкачествена фамилна полипоза
 • _ __- Вилозни тумори, аденоми
 • _ __- Хроничен улцерозен колит
 • _ __- Дивертикулоза на дебелото черво

Заболявания на ректума

 • _ __- рак на ректума
 • _ __- рак на аналния канал
 • _ __- Хемороидална болест
 • _ __- Перинеални абсцеси
 • _ __- Перианални и перинеални фистули

Заболявания на черния дроб

 • _ __- хепатоцелуларен карцином
 • _ __- карцином на жлъчните пътища
 • _ __- доброкачествени образувания на черния дроб
 • _ __- Ехинококоза на черния дроб (кучешка тения)
 • _ __- Портална хипертония

Заболявания на жлъчния мехур

Заболявания на панкреаса

 • _ __- рак на панкреаса
 • _ __- остър панкреатит
 • _ __- хроничен панкреатит
 • _ __- кисти и псевдокисти на панкреаса
 • _ __- Рак на папила Фатери

Заболявания на слезката

Хернии на предна коремна стена

Диафрагмални хернии

Остър апендицит

Илеус

Перитонит

Мезентериална тромбоза

Заболявания на Щитовидната жлеза

 • _ __- Рак на щитовидната жлеза
 • _ __- Полинодозна струма
 • _ __- Аденом на щитовидната жлеза
 • _ __- Базедопва болест

Заболявания на надбъбречната жлеза

Заболявания на млечната жлеза:

 • _ __- Рак на млечната жлеза
 • _ __- Фиброаденом на млечната жлеза
 • _ __- Фиброкистична мастопатия
 • _ __- Интрадуктален папилом

Заболявания на паратиреоидните жлези

Заболявания на Тимуса

Начало^^