ВТОРА ХИРУРГИЯ

____Кръжок по спешна хирургия и онкохирургия_____
 

Изучаването на спешната хирургия е от фундаментално значение за вникването в хирургията като цяло – връх в медицината , „...наука, изкуство и занаят...”. Амбицията на екипа ни е подбор на качествени студенти, с реална мотивация, стремеж и любов към дисциплината Хиругия. Целта е не само подпомагане и развиване на знанията в тази насока, а приоритетно въвеждане в практическата част на трудното, отговорно, но и изпълнено с моменти на великолепие и героизъм ежедневие в хирургичната клиника.

   
  Акценти са:
   
  - Избягване на регламентирани времеви интервали на обучение с въведени участия в целодневни и нощни дежурства;

- Пластичност по отношение на базата – работа в спешен център, ОАРИЛ, профилирани хирургични клиники – документация и непосредствена работа с пациенти;

- Пряк досег до работа в операционен блок – обучение и пряко участие в оперативни екипи при разнообразни хирургични интервенции;

- Организиране и провеждане на периодични научни семинари по конкретни теми с насоченост към спешната хирургия и онкохирургията, посредством подготвени и изнасяни от самите студенти мултимедийни презентации с отворена дискусия по дадените проблеми.

- Подготовка и участие в национални и международни научни събития.

- Лобиране и съпорт за участие в ежегодни сертифицирани ESSO – Masterclass.

   

Ръководител на кръжока: Проф. д-р Николай Яръмов, дмн.

Отговорник: ст. ас. д-р Манол Соколов: GSM 0888 760 241: е-mail: m69sokolov@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

Начало^^