ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Д-р Борил Петров Петров

Хонорован асистент-преподавател в Университетската катедра по хирургия

 

Телефон: 0898505553

E-mail: petrov2_boril@yahoo.com

Трудов стаж

 

1993÷1994 – СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО КОРЕМНА ХИРУРГИЯ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” – II РА ХИРУРГИЯ

1994÷1998 – КОРЕМЕН ХИРУРГ, КЛИНИЧЕН ОРДИНАТОР

1998 ДО СЕГА – СПЕЦИАЛИСТ КОРЕМЕН ХИРУРГ

Вид на дейността или сферата на работа: СПЕЦИАЛИСТ КОРЕМЕН ХИРУРГ; СПЕЦИАЛНОСТ „ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУГИЯ”.

Заемана длъжност: ХОНОРОВАН АСИСТЕНТ-ПРЕПОДАВАТЕЛ В КАТЕДРАТА ПО ХИРУРГИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ”ПРОФ.Д-Р АЛ. СТАНИШЕВ” КЪМ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА”.

Образование и обучение

 

2006 г. – МАГИСТРАТУРА ПО ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ- ГР. СОФИЯ

1992 г. – ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - „МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГР. СОФИЯ

1986 г. – СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 СОУ “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”- ГР. СОФИЯ

Наименование на придобитата квалификация

 

1994 Г. – СПЕЧЕЛЕН КОНКУРС „КИНИЧНА ОРДИНАТУРА ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ КЪМ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” – II РА ХИРУРГИЯ

1998 Г. – ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ ПО КОРЕМНА ХИРУРГИЯ

2000 Г. – ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ ПО ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ

Владее прекрасно оперативните техники при повечето оперативни интервенции в коремната хирургия. Работи в областта на чернодробната, стомашната и дебелочревната хирургия. Със специални интереси към лапароскопската хирургия и нейните новости.

Член на Българското Хирургическо Дружество.

Постоянно повишава своята квалификация, участвайки в национални и международни конгреси.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ: ФРЕНСКИ, АНГЛИЙСКИ

Начало^^