ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Д-р Петър Ангелов Грибнев

Асистент в Университетската катедра по хирургия

Началник Операционен Блок

 

E- mail: petargr@mail.bg

От началото на 2012 г. заема длъжността „Началник Операционен Блок“

Д-р Петър Грибнев  завършва медицина  1999 г. в Медицински Университет – София. Следва двугодишен трудов стаж в областта на фармацевтичния бизнес.

Хирургичният му път започва като  ординатор в Хирургично отделение  към МБАЛ Търговище ЕАД през 2002 г. Същата година започва и своята специализация по хирургия към Хирургична клиника - Втора хирургия към Александровска Болница София. По време на престоя си в Търговищката Болница изучава основите на хирургичната наука.

Следват няколко години на специализация в Клиниката по хирургични болести. В началото на м. Август 2004 г. бива назначен като  ординатор във Втора хирургия.

През  2007 г. след конкурс бива назначен като  Асистент към Катедрата по хирургия към Медицински Университет със седалище -  Втора Хирургия.

Взима успешно  специалност по Хирургия през  декември 2007 г.

Работи в областта на стомашната, дебелочревната и чернодробната хирургия.

Със специални интереси към лапароскопската хирургия и нейните новости.

Има 12 публикации в наши и няколко в чуждестранни списания.

Член на Българското Хирургическо Дружество и на Европейската Асоциация по Ендоскопска Хирургия (EAES).

Начало^^