ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Д-р Николай Стоянов Кътев, дм

Главен асистент в Университетската катедра по хирургия

 

Завършил Средно образование: 22 СПУ Г С Раковски 1974 г

Висше образование: 1977-1983 Медицинска Академия, София

Специалност:

- Хирургия 1988 г Медицинска Академия София

- Ендокринна Хирургия 1996 г САЩ Проф О Кларк

- Онкологична Хирургия 1996 г Япония Каназава, Проф М Ногучи

Работа:

- Младши Хирург в Хир Отделение на Р-нна б-ца Тутракан, 1983-1984

- Асистент по Хирургия в Медицинска Академия София от 1985 досега

- Доктор по Медицина 2006 Тема: Ролята на тимектомията в лечението на Миастения гравис и тимом

- Здравен мениджмънт 2006 - Управление на здравеопазването УНСС

- Консултант Хирург към ООН на остров Пемба 1996-1997 година

- Координатор на Европейското училище по Онкология от 2003 до сега

Езици: Руски ,Английски

Начало^^