ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Д-р Антон Господинов Койчев

Асистент в Университетската катедра по хирургия

 

1991 г. – завършено висше образование, специалност медицина във ВМИ, МА, София

Първо назначение - ординатор във ВМА - София.

1993 г. – клиничен ординатор в Катедрата по хирургия – II хирургия

1995 г. – асистент в Катедрата по хирургия – II хирургия

Призната специалност – хирургия от 1996 г.

Проведени специализации в чужбина:

 

2000 г. – Зарършен курс по лапароскопска и миниинвазивна хиругия

  2000 г. – Германия – Локорегионално лечение на метастатични чернодробни тумори
  2002 г. – Германия – Локорегионално лечение на метастатични чернодробни тумори
  2002 г. – European Institute of Oncology, Милано, Италия, проф. Умберто Веронези – рак на млечната жлеза
  2006 г. – Завършен курс по здравен мениджмънт към North-Western University of Florida, USA
  2007 г. – Mагистратура по здравен мениджмънт
  2010 г. – Европейско училище по лапароскопска хирургия, Брюксел - Single Incision Laparoscopic Surgery

Участия в множество национални и международни конгреси и конференции.

Автор на над 10 научни публикации в български и международни списания.

Преподавател в Медицинския университет – София на студенти по медицина, стоматология и ерготерапия.

Член на:

 
  • Българско хирургическо дружество
 
  • International Society of Surgery ( ISS )

Основни професионални и научни интересиеднодневна хирургия, лапароскопска и миниинвазивна хирургия, онкохирургия

Начало^^