ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Д-р Славейко Колев Минев

Главен асистент в Университетската катедра по хирургия

Началник на Отделение по Хирургия на гастроинтестиналния тракт

 

Трудов опит:

1976-1979: Обединена Болница-гр. Димитровдрад. Хирургично отделение. Ординатор хирург

1979-1982: Медицинска академия, София.Научен иститут по хирургия и анестезиология-II -ра хирургия. Клиничен ординатор-хирург

1982-1984: Военна болница на МВР-гр.София. Хирургична клиника. Ординатор-специалист-хирург

1997-1999: Болница „ AL Hilal ” гр.Аден Р.Йемен. Началник хирургично отделение

1984 - Медицинска академия,Катедра по хирургия, II -ра хирургия

-асистент

-старши асистент

-Главен ассистент, началник отделение

Образование и обучение:

1969-1975: Медицинска академия – София; Медицина

1979-1982: Медицинска академия-София, Специалност(клинична ординатура)

От 1982 - Медицинска Академия-София.Научен институт по хирургия и анестезиология. Придобита специалност-хирургия

1986 - Москва, Научен Център по Хирургия. Специализация и разработка на дисертационна тема по жълчно-чернодробна хирургия

Специалист по обща и коремна хирургия с специални интереси в жълчно-чернодробната хирургия

1993 - Германия - гр. Ротенбург

Специализация по лапароскопска хирургия-лапароскопска холецистектомия

Езици - Англиски, Руски

 

Начало^^