ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Д-р Венцел Ботъов Младеновски

Главен асистент в Университетската катедра по хирургия

 

Е-mail: Venci40@abv.bg

Трудов опит

26.10.1987-20.09.1989: окр.болница-Враца; Ординатор БНМП

19.09.1989-24.04.1989: Медицинска академия, II -ра хирургия; Клиничен ординатор

1992 г - Медицинска академия, II -ра хирургия

Образование и обучение

1987 г. - Медицинска академия-София; Лекар

1993 г - Специалност по хирургия. Ассистент по хирургия

1997 г. - Медицинска академия, Катедра по хирургия, II -ра хирургия, отд.по ендокринна хирургия. Главен асистент

Езици - Англиски,Руски

Начало^^