ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Професор д-р Радослав Стоянов Петков, дм

Професор по хирургия в Университетската катедра по хирургия

Начлник на Отделение по Ендокринна хирургия и Преден медиастинум

 

Средното си образувание съм завършил през 1964 г., след което съм отбил двегодишната си военна служба.

Завършил съм медицинското си висше образование в гр. София през 1974 г.

До 1977 г. Съм работил като ординатор в Първостепенна окръжна болница гр. Бургас.

От 1977 до 1978 г. бях ординатор в IV та хир. Клиника на РНПИСМП „Пирогов”.

След конкурс бях назначен за асистент по ендокринна хирургия в Института по Еднокринология и Гериатрия.

През 1980 г. се преместих на работа в Клиниката по ендокринна хирургия на Медицинска Академия.

От 1985 г. същата бе пребазирана във Втора хирургия на Александровска болница, където работя и понастоящем.

Защитил съм кандидатска дисертация през 1991 г.От 1996 г. съм избран за доцент по хирургия.

Ръководя отделението по ендокринна хирургия към Клиниката по хирургически болести – Втора хирургия, Александровска болница.

 

Начало^^