ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Д-р Камен Веселинов Пирински

ГЛАВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ЛЕКАР

Главен асистент в Университетската катедра по хирургия

 

Средно образование – 1969г., гр. София, 22 ЕСПУ”Г. Раковски”

Висше образование – 1975г. МУ София – лекар

1976-1977 – военнослужещ

1977-1980 – завеждащ отделение за хронично болни с. Поповяне

От 1980 – асистент във Втора хирургия

1986 – придобита специалност по хирургия

1986 – старши асистент

1989 – главен асистент

1987 – специализация в Прага – „Трансплантация на панкреас”

1989 - специализация в Бърно– „Трансплантация на черен дроб”

Владее френски, руски и английски език.

1986 – призната рационализация за полуавтоматичен абдоминален екартьор.

1986 – признато изобретение за единичен естетичен кожен шев

Начало^^