ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Д-р Светослав Йорданов Тошев

Асистент в Университетската катедра по хирургия

 

Образование:

Средно образование : 1990 - 1993г. 90 СОУ “В. Иванов” – гр.София, химико-биологичен профил

Висше образование : 1996 – 2002г. Медицински университет – София, специалност: медицина, образователна степен: магистър

Специализация: 1.06.2003г - 01.03.2006г. - Обща хирургия в УМБАЛ “ЦарицаЙоана” продъжаваща към момента в Клиниката по Хирургични болести към Катедрата по Хирургия на УМБАЛ ”Александровска”

Докторант от 01.03.2006г. към Клиниката по Хирургични болести към Катедрата по Хирургия на УМБАЛ ”Александровска”

Асистент от 11.10.2007г. към в Клиниката по Хирургични болести към Катедрата по Хирургия на УМБАЛ ”Александровска”

Отслужил военна служба:

03. 1994 – 09. 1995г. ВВС гр. Ямбол.

Чужди езици: Английски език, Руски език.

 

Начало^^