ВТОРА ХИРУРГИЯ

 
ДЯСНА ХЕМИКОЛЕКТОМИЯ
 

Дебелото черво (колона) се състои от 5 части: възходящ колон асценденс, трансверзален колон, низходящ колон, сигмоиден колон, ректум.

Операцията се извършва при: злокачествени тумори на дебелото черво, по-рядко при болест на Крон – локализирана форма.

Представлява оперативно отстраняване на възходящия колон, част от трансверзалния колон и около 10 см. от илеума (крайната част на тънкото черво), заедно с лимфните възли в съответния регион.

Целостта на чревния пасаж се възстановява с анастомоза между тънкото черво и колон трансверзум.

Това е високоспециализирана оперативна интервенция и се препоръчва да се извършва единствено в оторизирани за дейността клиники.

При нормално протичане следоперативния престой е около 10 дни.

По времена операцията се използвате резорбируеми конци.

Уместна е употребата на антибиотици като профилактика.

Следоперативно болният пази строго определена от оператора диета.

Възможно е появата на по-чести дефекации.

 

Начало^^