ВТОРА ХИРУРГИЯ

 
ГАСТРЕКТОМИЯ
 

Операцията се състои в цялостно премахване на стомаха, оментума и дисекция на лимфните възли в региона.

Оперативната интервенция е една от най-сложните в хирургията.

Извършва се главно при злокачествени заболявания на стомаха.

Анестезия: обща

Започва се с отстраняване на оментума (голямото було). Следва поетапно отделяне на голямата и малката кривина на стомаха. Прекъсва се кръвоснабдяването му – четири на брой артерии и съпътстващи ги вени.

Стомаха се прерязва на нивото 2-3 см. под пилора.

Дуоденума (дванадесетопръстника) се затваря по специални оперативни методики. Последва прерязване на мястото на съединяването на стомаха с хранопровода.

Следващият задължителен етап от операцията е лимфната дисекция в региона.

Хирургът преценява какъв обем лимфна дисекця да направи в зависимост от големината на тумора и неговия хистологичен вариант. По съвременни схващания са възможни D1, D2 и D3 лимфна дисекция в зависимост от регионирането на лимфните вериги.

За възстановяване на чревния пасаж се прави анастомоза на хранопровода с тънко черво. Изключително важен етап от операцията, гарантиращ до голяма степен постоперативното възстановяване.

Средното оперативно време за извършване: 4-5 часа

Среден болничен престой: 15 дни

Начало^^