ВТОРА ХИРУРГИЯ

 
ЛЯВА ХЕМИКОЛЕКТОМИЯ
 

Дебелото черво (колона) се състои от 5 части: възходящ колон асценденс, трансверзален колон, низходящ колон, сигмоиден колон, ректум.

Операцията се извършва най – често при: злокачествени тумори на дебелото черво, по-рядко при болест на Крон – локализирана форма или по – рядко при други състояния.

Представлява оперативно отстраняване на част от трансверзалния колон, низходящата част на дебелото черво, заедно с лимфните възли в съответния регион.

Целостта на чревния пасаж се възстановява с анастомоза между колон трансверзум и края на сигмоидния колон.

Това е високоспециализирана оперативна интервенция и се препоръчва да се извършва единствено в оторизирани за дейността клиники.

При нормално протичане следоперативния престой е около 10 дни.

Уместна е употребата на антибиотици като профилактика.

Следоперативно болният пази строго определена от оператора диета.

Възможно е появата на по-чести дефекации.

 

Начало^^